مقالات

مدارهای کنترل وراه اندازی

  • by asadi - پ., 08/22/2019 - 13:14

مدارهای کنترل وراه اندازی به دو قسمت تقسم میشوند:

الف :مدارهای قدرت:که مانند یک کلید سه فاز جریان سه فاز را به مصرف کننده میرسانند.

ب)مدارهای فرمان:این مدار هیچ رابطه ای با مدار قدرت ندارد و به وسیله آن بوبین کنتاکتور را تحریک میکنند تا کنتاکتور به حالت وصل یا قطع در آید

وسایل کنترل و راه اندازی:

  • کنتاکتور

Read More

حفاظت الکتریکی(حفاطت اشخاص:)

  • by asadi - ش., 06/08/2019 - 13:46

الف:میله های مسی معمولا به قطر ۱۶ میلیمترکه با چکش در زمین کوبیده می شوند این میله ها دارای نوک تیزفولادی هستندکه فرو رفتن در زمین را آسان میکند.پس از کو بیدن یک میله می توان میله دیگری به آن پیچ کرد و کوبیدن را ادامه داد تا میله با طول مورد نظر تا حدود ۳ متر به دست آید.

ب:صفحه های مسی که در عمق ۶۰ سانتیمتری یا بیشتر بصورت افقی خوابانده می شود. اجرای این روش با زحمت بیشتری همراه است . .....

Read More

حفاظت الکتریکی

  • by asadi - ش., 06/08/2019 - 13:45

خطاهای ناشی از جریان برق عمدتا” به سه دسته تقسیم میشوند: ۱_ اتصال بدنه که عبارت است از اتصال یکی از سیمهای جریان برق به بدنه د ستگاه . ۲_ اتصال کوتاه عبارت است از اتصال دو سیم لخت که نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی می باشندبه یکدیگر. ۳_ اتصال زمین که عبارت است از اتصال یکی از سیم های حامل جریان به زمین .

Read More

رله های جریان زیاد(هماهنگ جریانی رله ها)

  • by asadi - ش., 06/08/2019 - 13:43

هماهنگ جریانی رله ها

 

در این روش دو رله جریان زیاد زمانی که در شبکه به صورت سری قرار گرفته اند با متفاوت بودن جریان قطع یا تریپشان هماهنگ می گردد . به شکل ۱ توجه کنید

 

در این شکل بین دو رله به علت فاصله امپدانس قابل توجهی وجود دارد که با سمبل ترانسفورمر نشان داده شده است . وجود این امپدانس باعث شده است که جریان اتصال کوتاه در نقطه B  که رله حفاظتی ۲ قرار دارد به مراتب کمتر از جریان اتصال کوتاهی است که در نقطهA  که رله حفاظتی ۱ قرار دارد وجوددارد .

 

Read More

رله های جریان زیاد (هماهنگی رله های جریان زیاد)

  • by asadi - ش., 06/08/2019 - 13:43

رله های جریان زیاد کاربرد فراوانی در صنعت برق دارند . حال به کوردینیشن یا هماهنگی رله های جریان زیاد در شبکه های قدرت می پردازیم .

 

هماهنگی رله های جریان زیاد

 

هنگامی که در شبکه های شعاعی یا رینگ چند رله به صورت سری قرار گرفته اند این بسیار مهم است که هنگام وقوع خطا چه رله هایی عکس العمل نشان دهند و چه رله هایی غیر فعال باشند . با هماهنگی مناسب رله ها تنها قسمت معیوب از مدار خارج و قسمت های سالم به کار خود ادامه می دهند . در غیر این صورت با وقوع مثلا یک اتصال کوتاه ممکن است سطح وسیعی از شبکه به علت هماهنگی غلط رله ها از مدار خارج شوند .

Read More

تشخیص جریان نامى فیوز از رنگ پولک

  • by asadi - ش., 06/08/2019 - 13:40

در فیوزهاى فشنگى از پولک روى فیوز مى توان تشخیص داد :     جریان نامى فیوز        سوختن فیوز (پس از سوختن پولک تحت کشش فنر آزاد وبه طرف بالا میرود.)رنگ پولک    جریان نامى فیوز A

Read More

مقاوت بدن انسان در برابر جریان برق

  • by asadi - جمعه, 05/31/2019 - 14:43

آیا می دانید:مقاومت بدن کاملاً خشک در برابر جریان برق     اگرکف دست یک فرد روى زمین و نوک انگشتان به فاز بزند :            مستقیم حدود اهم ۴۲۵۰            متناوب حدوداهم۱۶۴۰       

Read More

رلۀ بوخ هلتس

  • by asadi - جمعه, 05/31/2019 - 14:41

رلۀ بوخ هلتس یک رلۀ حفاظتی برای دستگاهی است که توسط روغن خنک میشود و یا از روغن به عنوان ایزولاسیون در آن استفاده شده است و دارای ظرف انبساط نیز می باشد . این رله با بوجود آمدن گاز یا هوا در داخل منبع روغن دستگاه و یا پائین رفتن سطح روغن از حد مجاز و یا در اثر جریان پیدا کردن شدید روغن بکار می افتد و سبب به صدا درآوردن سیگنال و دادن علامت می شود و یا اینکه مستقیماً دستگاه خسارت دیده را از برق قطع می کند . رلۀ بوخ هلتس به قدری دقیق است که به محض اتفاق افتادن کوچکترین خطائی عمل می کند و مانع آنمی شود که دستگاه خسارت زیادی ببیند .

Read More
Subscribe to RSS - مقالات